Byen Vår Kopervik

Byen Vår Kopervik ble stiftet i 1997 og arbeider for at Kopervik skal være en trygg og livskraftig by som kan tilby sitt publikum de handels- service- og kulturtilbud som det er behov for, samt arbeider for at alle aktører i Kopevik skal ha best mulig rammevilkår. Vi er i dag en ansatt i 50 stilling som lønnes av medlemsbedriftene, og sammen med næringslivet og frivillige jobber for å utvikle et attraktivt sentrum og næringspark, skape mer byliv, tiltrekke flere nyetableringer, besøkende og bidra til økt antall arbeidsplasser i Kopervik.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close